Andelsboliglån

Et andelsboliglån er et banklån, du bruger til at finansiere køb af en andelsbolig. Når du køber en andelsbolig, kan du ikke låne pengene i et realkreditinstitut. Derfor må du oprette et andelsboliglån i en bank.

Hvor meget kan jeg låne i andelsboliglån?

Som udgangspunkt kan du låne hele andelens værdi som andelsboliglån. Men nogle andelsforeninger har et krav om, at du kun må låne op til 80 procent af andelens værdi. Hvis det er tilfældet, skal det fremgå af foreningens vedtægter.

Derudover laver bankerne en kreditvurdering af dig, hvor de blandt andet ser på din indkomst og gæld. Bankernes vurdering har betydning for, hvor stort et andelsboliglån du kan oprette.

Find et billigt andelsboliglån.

Andelsboliglån med fast eller variabel rente

Alle andelsboliglån optages som udgangspunkt med variabel rente. Det betyder, at din månedlige ydelse kan falde eller stige i perioder afhængig af, om renten falder eller stiger.

Hvis din økonomi er sårbar over for rentestigninger, eller du vil have ro i maven, kan du få et andelsboliglån med fast rente. Det kaldes også rentesikkerhed, og du kan ’låse’ renten på dit andelsboliglån i op til 10 år. Den øgede sikkerhed koster dog et tillæg til renten.

Billigste Andelsboliglån

Sådan får du et andelsboliglån

Når du optager et andelsboliglån, stiller du din andel stilles som sikkerhed. Det vil sige, at banken har mulighed for at overtage din andel, hvis du ikke kan betale dit lån.

For at bevise at du er godkendt som andelshaver og har brugsret til boligen, skal du sende en erklæring om adkomst og en andelsboligudskrift til banken. Desuden skal banken godkende andelsforeningens økonomi. Bestyrelsen i andelsboligforeningen hjælpe med at skaffe de nødvendige dokumenter.

Sammenlign tilbud på andelsboliglån

Prisen på andelsboliglån svinger meget fra bank til bank. Og selv mindre forskelle i renter og gebyrer kan betyde store besparelser. Du kan spare mange tusinde kroner ved at finde et billigere andelsboliglån. Derfor er det vigtigt, at du indhenter tilbud fra flere forskellige banker. Når du har fået tilbuddene, kan du evt. sammenligne dem ved at bruge vores online låneberegner.

Få tilbud fra flere banker og find det billigste andelsboliglån.
Udbydere af Boliglån
Nykredit: https://www.nykredit.dk/privat/info/bank/boliglaan-med-loebetid-paa-30-aar.xml
Nordea: http://www.nordea.dk/privat/l%C3%A5n/bolig/boligl%C3%A5n/35142.html
Sydbank: http://www.sydbank.dk/privat/produkter/laanogkredit/boligfinansiering
Danske Bank: http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Bolig/At-koebe-en-bolig/Ejerboliglaan/Boliglaan/Pages/boliglaan.aspx