Fradrag for renter og gebyrer på lån

Du kan trække både renteudgifter og udgifter til både løbende gebyrer, samt visse omkostninger til stiftelse af lånet fra i skat. Læs mere om reglerne for fradrag for låneudgifter nedenfor.

Fradrag for renter

Det er muligt at få fradrag for dine renteudgifter til dine lån. Renter fra lån i banker, sparrekasser og realkreditinstitutter kommer helt automatisk med på din årsopgørelse. Hvis du har renteudgifter til lån optaget i udlandet, renter fra refusionsopgørelser ved køb og salg af ejendom, differencerenter ved omlægninger eller lignende, så skal du selv sørge for at indberette dit rentefradrag på din selvangivelse.

På din forskudsopgørelse angives dit samlede forventede rentefradrag for det kommende år ud fra dine renteudgifter fra året før. Her skal man være særligt opmærksom, hvis man har et variabelt forrentet lån og renterne har bevæget sig markant i forhold til året før. F.eks. er mange boligejere med korte flekslån blevet ramt de sidste år, hvor renterne er faldet markant. De har på forskudsopgørelsen fået et større fradrag for renteudgifter end hvad de faktisk har af reelle renteudgifter. Trækprocenten er i løbet af året altså lavere end berettiget og derfor vil der ved årsopgørelsen året efter komme en ekstra regning. Det positive for låntageren er at man har betalt færre renter i løbet af året, men slutafregningen kan komme som en negativ overraskelse i sidste ende.

Hvis du ikke har betalt dine ydelser på lånet, så kan du heller ikke trække de opkrævede renteudgifter fra i skat i det pågældende år. Det er først når du betaler dine renteudgifter at du kan trække beløbet fra i skat.

realkreditlån kan du få fradrag for både renteudgifter og bidragssats betalt på lånet.


Skal du have nyt køkken, renovere boligen eller bare brug for pengene?

Vælg ét af de mest populære banklån her

Banklån Bank Norwegian

Banklån Nordisk Lån

Banklån Spar NordStiftelsesomkostninger

Det er muligt at trække udgifter i forbindelse med oprettelse af lånet fra i skat, hvis visse forudsætninger er overholdt. For at kunne trække et stiftelsesgebyr/oprettelsesgebyr fra i skat, så kræver det at lånets løbetid er under to år. Dette skal fremgå af din låneaftale. Du skal selv sørge for at indberette dette beløb via din selvangivelse.

Det er ikke muligt at trække udgifter til staten, så som tinglysningsafgift, stempelafgift mv. fra i skat.

Løbende omkostninger

Det er muligt at få fradrag for løbende provisioner og gebyrer betalt til låneudbyderen fra i skat. Disse indberettes automatisk til skat af din låneudbyder. Tjek dog altid din årsopgørelse om beløbet svarer til dine faktiske betalinger af gebyrer.

Hvad er fradraget værd?

Fradraget for renteudigfter og gebyrer i forbindelse med lån sker i din kapitalindkomst. Det betyder at udgiften alene kan fradrages i den skattepligtige indkomst, der udgøres af grundlaget for sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat. Fradragets størrelse er altså helt uafhængigt af størrelsen af din indkomst og om du betaler topskat eller ej.

Skatteværdien er i praksis på ca. 33,6 procent af dit fradrag. Skatteværdien udtrykker dit fradrag er værd for dig i kroner og øre. Et fradrag fungerer i praksis således at man hvis man skulle have betalt skat af en indkomst på f.eks. 500 kr., så sørger et rentefradrag på 500 kr. for at man undgår at skulle betale denne skat. Altså udgør skatteværdien for dig 33,6% af 500 kr., hvilket svarer til 168 kr.

Få 3 gratis tilbud og find den billigste bank

Få 3 gratis tilbud

Der er forskel hvor meget du kan trække fra i skat afhængigt af om du har negativ eller positiv nettokapitalindkomst. I denne artikel fokuserer vi dog på personer med negativ nettokapitalindkomst, hvilket vil sige personer, som generelt har flere renteudgifter end renteindtægter i løbet af året. Ligeledes fokuserer vi på personer med renteudgifter på maksimalt 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtepar. Begge forudsætninger er dækkende for langt de fleste personer herhjemme. Hvis man ikke falder i de grupper, så henviser vi til de eksterne links i bunden af artiklen.

Beregningseksempel

Et lån 1.000 kr. med oprettelsesgebyr på 50 kr. og løbende gebyrer på 10 kr. pr. måned. Lånets rente er 5% og tilbagebetales i løbet af 1 år.

Måned Afdrag Rente Gebyr Ydelse Restgæld Skatteværdi Rente Skatteværdi Gebyr
1 86 4 10 100 964 1 3
2 86 4 10 100 879 1 3
3 86 4 10 100 792 1 3
4 87 3 10 100 706 1 3
5 87 3 10 100 619 1 3
6 87 3 10 100 532 1 3
7 88 2 10 100 444 1 3
8 88 2 10 100 356 1 3
9 88 1 10 100 267 0 3
10 89 1 10 100 179 0 3
11 89 1 10 100 89 0 3
12 90 0 10 100 0 0 3
Samlet skatteværdi for renter = 9 kr.
Samlet skatteværdi for løbende gebyrer = 40 kr.

Samt 33,6% af startgebyret på 50 kr. = 9 + 40 + 17 = 66 kr. i alt i skattemæssig værdi
Skal du have nyt køkken, renovere boligen eller bare brug for pengene?

Vælg ét af de mest populære banklån her

Banklån Bank Norwegian

Banklån Nordisk Lån

Banklån Spar Nord

Yderligere info
Skat renteudgifter: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789760
Skat gebyrer: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2112199
Skat fradragsværdi: http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2014/